Zobacz, ile możesz zaoszczędzić zatrudniając audytora energetycznego

Zobacz, ile możesz zaoszczędzić zatrudniając audytora energetycznego

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nawet tej niewielkiej jest bardzo wymagające.

Konieczne jest zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych usług i dostarczanych towarów, godnych warunków dla pracowników i oczywiście zysków. Należy również uwzględnić ponoszone koszty i wpływ na środowisko naturalne.

Kontrola podstawą zaufania

Audyt energetyczny jest to nic innego jak procedura, a nawet badanie, które pozwala zdobyć informacje na temat efektywności energetycznej działalności, budynków lub instalacji. Jego celem jest określenie ilości zużywanej energii i wskazanie precyzyjnych rozwiązań, które pozwolą na jej ograniczenie i przyniosą wymierne korzyści – przedsiębiorcy oszczędności finansowe, a planecie ulgę w nadmiernej eksploatacji.

Audyt to również doskonała okazja do weryfikacji opłacalności planów firmy, przeszkolony audytor energetyczny pomoże w obiektywny sposób określić czy zakładane w najbliższym czasie inwestycje będą się opłacać i przynosić oszczędności lub zbędne koszty. Podstawą do przeprowadzania jest Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny opiera swoje wyniki na dogłębnej analizie i inwentaryzacji instalacji, które zużywają energię, a także na ocenie właściwości cieplnych budynku. Kolejnym elementem jest wskazanie sposobów, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii oraz ocena ich opłacalności. Audytor wskazuje także, które rozwiązania będą najbardziej korzystna dla konkretnego budynku.

Kto może wykonywać audyt

Każdy ochotnik musi przejść szkolenie audytora energetycznego, w trakcie którego poznaje on wszystkie przepisy regulujące jego pracę, a także praktyczne wskazówki do wykonywania powierzonych zadań zawodowych. Część teoretyczno-praktyczna w której oprócz samodzielnego wykonywania obliczeń, słuchacze uczą się także interpretacji otrzymanych wyników, kończy się egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydawane są imienne certyfikaty pozwalające na sporządzanie audytów energetycznych.

W przedsiębiorstwie audyt wymagany przez ustawodawcę musi być wykonywany przed podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy. Konieczne jest posiadanie przez niego wymaganej wiedzy, doświadczenia zawodowego i niezbędnych kwalifikacji. Jednak każda firma może zatrudniać swojego audytora. Może on na bieżąco realizować kontrolę i sprawdzać przebieg zaleconych do wykonania rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że nie może on być zaangażowany w przebieg ustawowego audytu.

Aby oszczędzać, nie wystarczy sam audyt

Często wydawać się może, że samo przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej wystarczy w zapewnieniu sporych oszczędności dla przedsiębiorstwa. Jednak nic bardziej mylnego – audyt to moment na znalezienie słabych stron i elementów, które wymagają ulepszenia.

Zapewnienie rzeczywistych zysków nierozerwalnie związane jest z sumiennością zrealizowanych działań po przeprowadzonym audycie energetycznym. Bez wdrożenia konkretnych rozwiązań audyt nie przyniesie oczekiwanych korzyści, lecz będzie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku.

Rzeczywisty wpływ na obniżenie kosztów będzie miało podjęcie konkretnych działań, wskazanych w raporcie. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa będą to inne zadania, ustalone w indywidualny sposób uwzględniając potrzeby, warunki i możliwości. Mogą to być spore inwestycje wymagające zmiany procesów produkcyjnych, wykonania napraw lub wymiany sprzętu na nowocześniejsze, energooszczędne modele. Jednak w większości firm zauważalne oszczędności przyniosą już tanie i szybkie do wdrożenia zmiany takie jak np.:

  • zastosowanie systemu odzysku ciepła,
  • energooszczędnego oświetlenia działającego na czujniki ruchu i zmierzchu,
  • przeszkolenie i uwrażliwienie pracowników na racjonalne korzystanie z energii.

Konieczne jest także dbanie o wykorzystywany w firmie sprzęt. Niezbędne jest wykonywanie okresowych kontroli i bieżących napraw wszystkich urządzeń, a zwłaszcza klimatyzacji czy też systemu grzewczego.

kurs audytora

Korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści

Audyt energetyczny zapewnia nie tylko spełnienie ustawowych wymagań, ale przede wszystkim pomaga w uporządkowaniu informacji dotyczących zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie zawiera wskazówki, które pomogą zwiększyć oszczędność i wydajność, obniżyć koszty produkcyjne, a finalnie spowodować wzrost atrakcyjności firmy na tle konkurencji.

Wdrożenie rozwiązań wskazanych w audycie wymaga zainwestowania środków finansowych i zaangażowania pracowników, jednak już proste działania mogą pozwolić zmniejszyć koszty. Zwykle są to oszczędności rzędu 5-10 procent.

Dodatkowym rozwiązaniem wspierającym przedsiębiorstwo w podnoszeniu efektywności energetycznej jest tzw. biały certyfikat, który jest potwierdzeniem zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji inwestycji mających poprawić efektywność energetyczną. Zwiększa on atrakcyjność wśród konkurencji i jest przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii. Sumienne podejście do roli audytora energetycznego w firmie bez wątpienia bardzo się opłaci.