Rosnąca popularność instalacji fotowoltaicznych

Rosnąca popularność instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze i spotkać je można na terenie całej Polski zarówno w gospodarstwach jednorodzinnych, jak również w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie pomijając także gospodarstw rolnych. Zjawisko to wynika z faktu, iż fotowoltaika jest opłacalnym sposobem pozyskiwania energii, szczególnie w sytuacji, gdy występuje zwiększone zapotrzebowanie na prąd w danym domostwie czy przedsiębiorstwie. 

Na czym polega pozyskanie prądu z energii słonecznej?

Idea fotowoltaiki opiera się na zamianie energii słonecznej w energię elektryczną. Proces ten polega na pozyskaniu energii płynącej z promieni słonecznych poprzez panele fotowoltaiczne i przekształceniu jej w prąd stały, a następnie po przetransportowaniu jej do falownika, na prąd zmienny. 

Korzyści z instalacji fotowoltaiki w domu i firmie

Zaletą posiadania instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym czy firmie, jest przede wszystkim niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej, a także działanie w ramach ruchu eco-friendly. Nie należy się również martwić o niedobór prądu w okresach zimowych, czy też pochmurnego nieba, wynikający z tytułu zmniejszonej emisji promieni słonecznych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce umowami dotyczącymi prosumentów, nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej w okresie letnim są przekazywane do sieci elektrycznej, a w okresie zimowym czerpać z niej na korzystnych zasadach.