Prosument: kim jest i jak nim zostać?

Prosument: kim jest i jak nim zostać?

Odnawialne źródła energii stają się coraz popularniejszą metodą pozyskiwania energii, zarówno na dużą skalę jak i w mniejszej formie na użytek prywatny.

Jest to spowodowane głównie rosnącą świadomością ekologiczną wśród społeczeństwa, a także tym, że z powodu sporych cen prądu wiele osób szuka bardziej opłacalnych sposobów produkowania energii, które pozwolą im uniezależnić się od dostawcy energii.

Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością fotowoltaika, która na przestrzeni ostatnich lat zyskała sporo na popularności i aktualnie panele fotowoltaiczne można zauważyć na dachach bardzo wielu domów prywatnych, bloków, czy nawet firm.

Użytkownicy instalacji fotowoltaicznych nazywani są bardzo często prosumentami. Jednak co dokładnie oznacza to określenie, jakie warunki należy spełnić, aby zostać prosumentem i na jakie korzyści można liczyć?

Kim jest prosument?

Słowo prosument powstało poprzez połączenie dwóch słów „producent” oraz „konsument”. Określenia tego używa się w stosunku do osób, które posiadają własną mikroinstalację fotowoltaiczną i wykorzystują produkowaną przez nią energię elektryczną na własny użytek, natomiast dzięki temu, że ich instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, nadmiar wyprodukowanej energii wysyłany jest właśnie do niej.

W ten sposób prosument ma zapewnioną energię w swoim gospodarstwie domowym, a gdy z niej nie korzysta, nie jest ona marnowana, tylko magazynuje się w sieci energetycznej. Prosumentem może zostać zarówno osoba prywatna jak i przedsiębiorca, ale pod warunkiem, że energia elektryczna, którą wytwarza za pomocą odnawialnych źródeł energii, nie jest większą częścią prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prosumentami mogą zostać także osoby prowadzące gospodarstwo rolne, sadownicze, rybackie, a także hodowcy, których działalność nie jest regulowana ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 roku. Warto także pamiętać, ze status prosumenta nie jest możliwy do uzyskania jedynie przez pojedyncze osoby. Określeniem tym mogą być nazwane także spółdzielnie energetyczne, wspólnoty mieszkaniowe,  kościoły, związki wyznaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych. 

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać prosumentem?

Zostanie prosumentem to dość łatwa sprawa, jednak aby to się stało, należy spełnić szereg niezbędnych wymagań. Po pierwsze każdy, kto chce uzyskać status prosumenta musi posiadać mikroinstalację fotowoltaiczną, której montażem i podłączeniem zajął się wykwalifikowany specjalista, posiadający wszelkie wymagane licencje i uprawnienia.

Mikroinstalacją określa się system działający w oparciu o odnawialne źródła energii, którego moc wynosi maksymalnie 50 kW. Powinien on być także podłączony do sieci energetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV. Obowiązkowym warunkiem jest także to, że prosument musi być końcowym odbiorcą wyprodukowanej za pomocą mikroinstalacji energii elektrycznej.

W praktyce oznacza to, że nie może on wykorzystywać tej energii na potrzeby dystrybucji, przesyłania lub wytwarzania. Produkowana energia musi zawsze pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Ponadto warunkiem, aby zostać prosumentem, jest także to, że osoba starająca się o ten status musi nabywać energię elektryczną na podstawie kompleksowej umowy.

Po spełnieniu tych warunków należy zgłosić chęć podłączenia mikroinstalacji do sieci operatorowi sieci dystrybucyjnej. Następnie zamontowany zostanie licznik dwukierunkowy, który umożliwi korzystanie z mikroinstalacji, magazynowanie nadmiaru energii w sieci energetycznej i jej późniejsze odbieranie.

fotowoltaika

Jakie są korzyści bycia prosumentem?

Fotowoltaika na Dolnym Śląsku cieszy się sporym zainteresowaniem i nic w tym dziwnego, ponieważ bycie prosumentem daje naprawdę wiele korzyści. Po pierwsze inwestycja w fotowoltaikę pozwala uniezależnić się w pewnym stopniu od dostawcy energii elektrycznej i tym samym stale rosnących cen prądu.

Dzięki temu możemy wytwarzać energię na własny użytek, a w przypadku gdy mamy jej nadmiar zostanie ona wysłana do sieci energetycznej, skąd będziemy mogli ją odebrać w późniejszym czasie przy zachowaniu współczynnika odpustu.

Energia produkowana przez mikroinstalację jest także w pełni ekologiczna, przez co ograniczamy wpływ elektrowni węglowych na środowisko i przyczyniamy się do jego ochrony. Status prosumenta pozwala nam również ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania z takich programów jak np. Mój Prąd.