Jakie błędy najczęściej uwidacznia audyt energetyczny?

Jakie błędy najczęściej uwidacznia audyt energetyczny?

Kwestia ochrony środowiska we współczesnych przedsiębiorstwach stała się podstawą ich dobrego wizerunku na rynku.

Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie do swojej polityki działań, które nie tylko będą przyjazne naturze, ale również w pewien sposób usprawnią pracę w zakładach.

W związku z tak silnym wpływem społeczeństwa na ochronę środowiska, większość firm w Polsce wykonuje systematycznie tzw. audyty energetyczne.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Jest to proces, który wykonywany systematycznie pozwala pozyskać informacje o ilości i strukturze zużycia energii w budynkach firm czy w ich instalacjach przemysłowych i handlowych. Audyt ten proponuje również wiele rozwiązań technicznych czy organizacyjnych, które nie tylko zracjonalizują zużycie energii, ale też obiektywnie określą które modernizacje w danym budynku są opłacalne i jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze dla budżetu firmy.

Kiedy się go wykonuje? 

Ustawa o Efektywności Energetycznej zaleca przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie raz na 4 lata. Dotyczy to jednak głównie firm, które w ciągu dwóch lat poprzedzających audyt zatrudniają ponad 250 pracowników, a ich roczny obrót wynosi powyżej 50 mln euro.

W przypadku mniejszych i średnich firm przeprowadzanie tego audytu nie jest wymagane, jednak jak najkorzystniejsze. Jako że audyt pozwala określić stopień zużywania energii, to dzięki temu firma może przygotować się odpowiednio na okresowe kontrole jakości, które jednak zachodzą w każdym rodzaju przedsiębiorstwa, a co za tym idzie uniknie kar finansowych jeśli zużycie energii będzie stosunkowo zbyt duże.

Warto również dodać, że czas trwania takiego audytu to najczęściej od 2 do 4 tygodni ( w bardziej rozbudowanych zakładach, w których zużycie energii jest podstawą ich funkcjonowania, może on potrwać nawet do 3 miesięcy), także okres ten jest stosunkowo niewielki, mając na uwadze, że odbywa się on raz na kilka lat.

Jak wygląda przebieg audytu?

Audyty energetyczne przeprowadza się w następujący sposób:

  • Audytor zapoznaje się z dokumentacją budynku (pozyskuje wiadomości o materiałach);
  • Ocenia stan ścian, dachu, okien, skarp, przybudówek; poszukuje usterek, aby wykryć ewentualne utrudnienia przy modernizacji;
  • Ocenia system ogrzewania, wentylacji, ogrzewania wody, by wziąć pod uwagę wprowadzenie jak najlepszego systemu grzewczego służącego środowisku;
  • Wykonuje pomiary izolacyjności termicznej przegród;
  • Zapoznaje się z kosztami zużycia energii i paliwa w firmie.

Na podstawie tych danych audytor określa jak zmniejszyć zużycie energii w budynku, czyli jaki zastosować rodzaj robót, materiałów i instalacji przy akceptowalnych kosztach, by jednocześnie nie utrudniło to specyfiki pracy firmy.

audyt

Jakie błędy w zarządzaniu energią są najczęściej wykrywane podczas takich audytów?

Podczas audytu może pojawić się wiele błędów i niedociągnięć w sposobie gospodarowania energii w przedsiębiorstwie.

Jedną z gorszych sytuacji jest, gdy audytor na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzi, że w firmie nie podejmuje się regularnie żadnych działań energooszczędnych. Wtedy, jeśli decyduje się ona na wprowadzenie zmian, to koszty, które na to przeznaczy, będą na pewno dużo wyższe, ponieważ wszystkie instalacje i metody będzie trzeba wprowadzać od podstaw.

Innymi najczęściej wykrywanymi dzięki audytowi błędami są:

  • Brak odpowiedniej termomodernizacji budynków (niewłaściwa grubość materiału termoizolacyjnego);
  • Nieocieplanie podłogi związane z zakłóceniami użytkowania;
  • Niewłaściwe emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery;
  • Zbyt duże zużycie paliwa.

Błędy te nie są niemożliwe do zneutralizowania, jednak bardzo często są one przeszkodą do ubiegania się o państwowe dofinansowanie późniejszej modernizacji budynku, co wiąże się ze znacznym ograniczeniem budżetu firmy.

Istnieje jednak możliwość takiego dofinansowania niekoniecznie ze strony państwa, ale np. z różnych programów regionalnych, samorządowych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mają na celu wyłącznie dobro natury bez względu na koszty.

Można zatem zauważyć, że audyt energetyczny jest bardzo dobrym narzędziem do wprowadzenia świadomej modernizacji w budynkach firm na rzecz ochrony środowiska.  Dzięki wykrytym podczas niego błędom i obiektywnej ocenie samego audytora przedsiębiorstwa są w stanie nie tylko odpowiednio wpływać na zużycie energii, ale też wprowadzić realne i nawet niskobudżetowe zmiany, które ulepszą jakość pracy, a przy tym będą przyjazne naturze.