Jak rolnicy korzystają z fotowoltaiki

Jak rolnicy korzystają z fotowoltaiki

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się nowe formy produkowania energii elektrycznej przy użyciu odnawialnych źródeł energii.

Niewątpliwym liderem w tej branży są instalacje fotowoltaiczne, które cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony osób prywatnych, przedsiębiorstw, jak i gospodarstw rolnych.

Dlaczego coraz więcej osób wybiera fotowoltaikę?

Wzrost popularności fotowoltaiki spowodowany jest głównie stale rosnącymi cenami energii elektrycznej w Polsce. To spowodowało, że rolnicy szukają nowych rozwiązań, które pozwolą im na ograniczenie kosztów, jakie zmuszeni są ponosić w związku z zakupem energii elektrycznej od dostawców.

Sporą zachętą do tego typu inwestycji są różnego rodzaju programy oferujące dofinansowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, a także ulgi podatkowe przewidziane dla rolników, korzystających z fotowoltaiki w swoich gospodarstwach rolnych. To wszystko sprawia, że ta forma produkcji energii elektrycznej jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem wśród branży rolniczej.

Instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych

Fotowoltaika daje możliwość pozyskiwania taniej i ekologicznej energii elektrycznej. To sprawia, że ta technologia jest obecnie tak często stosowana w wielu gospodarstwach rolnych w Polsce. Instalacje fotowoltaiczne stosowane przez rolników to takie same konstrukcje jak te, które montuje się na dachach domów prywatnych.

Zasada i cel ich działania są cały czas takie same. Dzięki ogniwom fotowoltaicznym, z których zbudowane są panele fotowoltaiczne, możliwa jest przemiana promieniowanie słonecznego w energię elektryczną. Proces ten przebiega za sprawą zjawiska fotowoltaicznego i jest on w pełni bezpieczny dla środowiska.

Różnicą między instalacją domową a tą wykorzystywaną w gospodarstwach domowych jest z pewnością jej moc. Rolnicy korzystają z bardzo wielu maszyn, które do działania potrzebują ciągłego zasilania, co sprawia, że zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną może być naprawdę bardzo duże.

Dlatego też instalacje fotowoltaiczne stosowane w takich miejscach mają zazwyczaj dużo większą moc od tych stosowanych w domach prywatnych, których zadaniem jest zasilenie jedynie domowych urządzeń.

Jakie korzyści dla gospodarstwa rolnego daje inwestycja w fotowoltaikę

Polskie gospodarstwa rolne  rozwijają się z każdym rokiem. Rolnicy kupują nowocześniejsze urządzenia, które zastępują człowieka w wielu zadaniach, dzięki czemu praca może być wykonywana zdecydowanie szybciej. Z tego powodu zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach rolnych jest bardzo duże i wraz ze wzrostem udziału technologii w pracach rolnych, rośnie.

Z roku na rok można zauważyć także wzrost cen prądu. Wszystko to sprawia, że prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ogromnymi wydatkami, których sporą częścią są rachunki za prąd. Z tego powodu rolnicy szukają nowych, bardziej opłacalnych rozwiązań, które pozwolą im ograniczyć wydatki związane z energią elektryczną. Dlatego fotowoltaika dla rolników to opcja coraz częściej wybierana przez prężnie rozwijające się gospodarstwa.

Dzięki inwestycji w fotowoltaikę rolnicy mogą produkować energię elektryczną na własny użytek, dzięki czemu w znaczący sposób ograniczają koszty prowadzenia gospodarstwa. W sytuacji, gdy wyprodukowana energia nie zostanie zużyta, może ona zostać odesłana bezpośrednio do sieci energetycznej i pobrana stamtąd w razie potrzeby przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika odpustu. Sporą zachętą dla rolników jest również możliwość uzyskania dofinansowania na tego typu inwestycję lub ulgi inwestycyjnej.

rolnicy korzystajacy z fotowoltaiki

Ulgi oraz dofinansowania dla rolników posiadających instalację fotowoltaiczną

Fotowoltaika to bardzo wydajne i opłacalne rozwiązanie, które dodatkowo wspierane jest przez państwo za sprawą różnego rodzaju programów oferujących dofinansowania tego typu inwestycji lub ulg podatkowych dla rolników posiadających instalację fotowoltaiczną. Ulga inwestycyjna, zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, przysługuje zarówno rolnikom ryczałtowym jak i tym rozliczającym się na podstawie podatku VAT.

Wysokość ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym wynosi 25% poniesionych kosztów inwestycji. Koszty te rozliczane są na podstawie rachunków i faktur, a ich odliczenia od podatku rolnego można dokonać przez maksymalnie 15 lat.

Rolnicy inwestujący w fotowoltaikę mogą również ubiegać się o dofinansowania z programów takich jak „Agroenergia” czy też „Mój Prąd”. Należy jednak pamiętać, że korzystanie innych form pomocy, np. z ulgi inwestycyjnej wyklucza możliwość dofinansowania z tych programów.