Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe dla środowiska?

Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe dla środowiska?

Inwestowanie w odnawialne źródła energii staje się koniecznością ze względu na ochronę środowiska naturalnego i powietrza. Wytwarzanie energii za pomocą konwencjonalnych sposobów spalania węgla kamiennego, brunatnego lub drewna stanowi ogromne zagrożenie dla atmosfery, a jednocześnie zdrowia człowieka. Prywatni właściciele domów oraz firmy coraz częściej decydują się na wykorzystywanie promieniowania słonecznego do zapewnienia energii niezbędnej do funkcjonowania nieruchomości.

Zatroszcz się o środowisko, montując panele fotowoltaiczne

Instalacja paneli fotowoltaicznych jest przejawem troski o środowisko. Dzięki nim uzyskujemy darmową energię ze słońca, wykorzystujemy ją do zapewnienia energii elektrycznej mieszkańcom domu, a nadwyżki przekazywane są do zakładów energetycznych z możliwością ich odbioru. Panele fotowoltaiczne nie wydzielają do atmosfery jakichkolwiek szkodliwych dla zdrowia człowieka związków. Nie emitują żadnych hałasów podczas swojej pracy i są niezwykle wytrzymałe. Firmy montujące tego typu instalacje gwarantują ich wytrzymałość na okres od 25 do 30 lat. Poza tym nawet w okresach zachmurzenia, braku intensywnego promieniowania słonecznego, panele absorbują promieniowanie rozproszone, które dociera do powierzchni Ziemi i produkują prąd.

Fotowoltaika jest całkowicie bezpieczna nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla zdrowia człowieka.

Proces produkcji paneli fotowoltaicznych – kiedyś i dziś

Jeszcze kilka lat temu produkcji paneli fotowoltaicznych towarzyszyło wiele gazowych i płynnych produktów ubocznych, szkodliwych dla środowiska. Zdecydowana większość paneli produkowanych do niedawna wytwarzana była z wykorzystaniem przestarzałych technologii, co dla środowiska lokalnego stanowiło duże zagrożenie. Do ich budowy niezbędne były krystaliczne formy krzemu czyli kwarc, do którego produkcji wykorzystywano ogromne piece, w których osiągano bardzo wysokie temperatury. Generowało to emisję dużych ilości siarczku i dwutlenku węgla. Poza tym w procesie uzyskiwania polikrystalicznego krzemu powstawał tetrachlorek krzemu, którego utylizacja wymaga niezwykle ostrożnych działań i wielkiej rozwagi.

Natomiast we współczesnych procesach produkcji paneli fotowoltaicznych zdecydowanie zmniejszono tworzenie substancji szkodliwych i toksycznych. W tym celu w procesie ekstrakcji krzemu, cechującego się wysoką czystością, poddano go powtórnemu przetworzeniu, generując w ten sposób niższe koszty, poprzez zmniejszenie energii potrzebnej do uzyskania nowego surowca. Poza tym najbardziej niebezpiecznymi substancjami, które są emitowane w procesie produkcji paneli, są związki fluoru, odpowiedzialnego za tworzenie efektu cieplarnianego. Jednakże są to ilości zdecydowanie mniejsze niż wytwarzane podczas spalania tradycyjnych spalin kopalnych takich jak: węgiel kamienny, brunatny.

panele fotowoltaiczne a środowisko
Panele fotowoltaiczne to nie tylko ogromne oszczędności, ale także troska o środowisko.

Istotną sprawą jest miejsce produkcji paneli. Jeśli pochodzą z nieznanego źródła, mogą posiadać szkodliwe właściwości. Niemal połowa światowej produkcji paneli fotowoltaicznych odbywa się w Chinach. Ślad węglowy powstały przy ich produkcji jest znaczny i panel potrzebuje niemal sześciu miesięcy wytwarzania energii do zlikwidowania tego śladu węglowego, który powstał w trakcie jego produkcji. Inaczej sytuacja przedstawia się podczas produkcji tego typu produktów w Stanach Zjednoczonych. Wobec tego miejsce wytwarzania paneli ma ogromne znaczenie.

Eksploatacja paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne podczas eksploatacji nie wpływają w żaden sposób szkodliwie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Ich żywotność szacuje się na średnio 25 lat. Po upływie tego okresu producenci mają obowiązek je odebrać od użytkownika i usunąć za pomocą recyklingu lub utylizacji. Służy to wyeliminowaniu możliwości emitowania przez nie jakichkolwiek szkodliwych substancji. W trakcie użytkowania tracą one nieco na wydajności, ale nie są to spadki, które mogłyby świadczyć o ich nieopłacalności. Starsze moduły nadal produkują energię na odpowiednim poziomie, zadowalającym dla użytkownika. 

W jaki sposób utylizuje się panele fotowoltaiczne?

W trakcie utylizacji paneli fotowoltaicznych muszą być przestrzegane określone procedury, zapewniające bezpieczeństwo. Niezwykle ważną sprawą jest odpowiedzialne źródło, z którego kupujemy produkt. Producent pozostawiający panele na wysypisku śmieci ponosi odpowiedzialność w postaci wysokich kar finansowych. Dzięki recyklingowi odzyskuje się większość materiałów, z których został wytworzony, czyli głównie szkło, aluminium i krzem. Proces recyklingu tych produktów jest nieustannie udoskonalany, co pozwoli odzyskać wszystkie materiały użyte do jego produkcji.

Panele fotowoltaiczne a zdrowie człowieka

Jeśli pojawia się jakiekolwiek zagrożenie ze strony paneli fotowoltaicznych, to nie ma ono miejsca na etapie eksploatacji, a przede wszystkim produkcji i utylizacji. Panele nie wytwarzają szkodliwego dla człowieka pola elektromagnetycznego ani żadnych zanieczyszczeń. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek zagrożenia, to mogą one wynikać z nieprawidłowo funkcjonującej instalacji, bądź braku niezbędnych zabezpieczeń. Zagrożenie pożarowe może wynikać z przegrzania modułów, złączy, bądź inwertera. Należy pamiętać o tym, że prace konserwatorskie i montażowe powinny być wykonywane przez fachowców, gdyż w innym przypadku może to grozić pożarem lub porażeniem prądem. 

Szukając firmy oferującej montaż paneli fotowoltaicznych w woj. dolnośląskim, warto zapoznać się z ofertą INNEX. Firma zatrudnia fachowców z doświadczeniem, którzy służą pomocą zarówno na etapie montażu, jak i w czasie okresu gwarancyjnego.